Inloggen

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

explore

Disclaimer 

De webpagina's van de Fiat Ducato Camperclub, hierna te noemen de Fiat Ducato Camperclub, bieden informatie om het toeristisch gebruik van de camper te ondersteunen. Alle pagina's en verwijzingen (links) worden met zorg samengesteld en onderhouden. 

De Fiat Ducato camperclub en haar webmasters aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website van de Fiat Ducato camperclub. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de eigendomsrechten van derden.

De Fiat Ducato camperclub aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (in)directe schade of gevolgen ontstaan door de inhoud van de -al dan niet door derden aangeboden- informatie op de webpagina's van de Fiat Ducato Camperclub. Controleer daarom altijd de aangeboden informatie, ga met overleg te werk en laat veiligheid voorop staan.

De Fiat Ducato camperclub behoudt zich het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigingen dan wel te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de statuten en/of het Huishoudelijk reglement van de Fiat Ducato Camperclub.
De copyrights van de website berusten bij de Fiat Ducato Camperclub.

Volg ons:

Facebook logo  Twitter logo  Fiat Ducato Camper Club op Pinterest  Fiat Ducato Camper Club op Instagram  Fiat Ducato Camper Club op Google+

Facebookpage App

Facebook App

Downloads: